Ebara

Ebara được biết tới là một trong những nhà sản xuất các sản phẩm ngành nước hàng đầu thế giới.

Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển không ngừng, tập đoàn Ebara (ebara corporation) luôn bám sát mục tiêu cung cấp sản phẩm hiện đại nhất, tốt nhất vào công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng và công nghiệp.

Các sản phẩm của thương hiệu Ebara ngày một hoàn thiện giúp cho tập đoàn trở thành một trong những nhãn hiệu tiên phong trong sản xuất, nghiên cứu và phát triển các chủng loại bơm.

Mã hàng