Weir Group

Được thành lập vào năm 1871, các kỹ sư của Weir đã liên tục cải tiến sự an toàn, hiệu quả và bền vững - cung cấp các trang thiết bị công nghệ tiên tiến và năng suất, thân thiện môi trường.

Chúng tôi là công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu, cung cấp công nghệ và dịch vụ đáng tin cậy, giúp hoạt động khai thác của bạn hiệu quả hơn và mang lại lợi ích cao về kinh tế.

Chúng tôi hiểu rằng sự thành công của các cơ sở công nghiệp phức tạp bắt nguồn từ mỗi thành phần hoạt động đến thiết kế. Tại Weir, chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau. 

Hai yếu tố quan trọng nhất khi sản xuất là hình dạng và năng suất tối đa của sản phẩm có giá trị cao nhất. Mỗi nhà sản xuất tổng hợp thành công có thể đạt được cả hai với nguyên liệu thô phù hợp, thiết bị phù hợp, bảng lưu lượng phù hợp và hoạt động đúng của thiết bị.

Weir cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ khoan, hoàn thành tốt, sản xuất và vận hành hạ nguồn trên khắp thế giới.