Baker Hughes

Baker Hughes, một thành viên của công ty GE (BHGE) là nhà cung cấp toàn diện đầu tiên và duy nhất trên thế giới các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp kỹ thuật số tích hợp. 

Dựa trên những phát minh của những người tiền nhiệm, BHGE giúp nâng cao năng suất trong chuỗi giá trị dầu khí. BHGE giúp ta khai thác, vận chuyển và tinh chế hydrocarbon hiệu quả hơn, năng suất và an toàn hơn, sự ảnh hưởng đến môi trường nhỏ hơn và chi phí thấp hơn cho mỗi thùng dầu.

Được hỗ trợ bởi sức mạnh công nghiệp kỹ thuật số của GE, công ty triển khai các hệ thống, máy móc và công nghệ điện toán đám mây để phá vỡ các silo, giảm chất thải và rủi ro, áp dụng các bước đột phá từ các ngành công nghiệp khác để tiến lên. 

Với hoạt động tại hơn 120 quốc gia, quy mô toàn cầu của công ty,