Schlumberger

Schlumberger Limited là công ty lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí. Nhân viên của công ty là gần 126.000 người, đến từ hơn 140 quốc gia, và hoạt động tại hơn 80 nước trên thế giới

Trụ sở chính của công ty đặt tại Paris, Houston, London.

Schlumberger được thành lập năm 1926 bởi 2 anh em người Pháp Conrad và Marcel Schlumberger.

Ngày nay công ty cung cấp cho ngành công nghiệp Dầu khí những dịch vụ như thăm dò địa chấn, khoan định hướng, trám xi măng, thu hồi tăng cường, khai thác nhân tạo (khai thác phun nhân tạo, bơm cơ học,...), hoàn thiện giếng khoan, cung cấp các phần mềm và quản lý thông tin,...

Công ty cũng tham gia ngành công nghiệp khai thác nước ngầm và các ngành công nghiệp khác.