Atlas Copco

Atlas Copco (Thụy Điển)

Cung cấp máy nén khí và thiết bị bơm chân không chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng cho bất kỳ ứng dụng nào, bao gồm trang thiết bị nâng cao chất lượng khí, đường ống dẫn và máy tạo khí công nghiệp

Product 

  • máy nén class 0 không dầu 
  • công nghệ biến tần (VSD) 
  • hệ thống điều khiển nâng cao chẳng hạn như Elektronikon và Smartlink 
  • máy sấy khí 
  • bộ tách nước ngưng tụ 
  • thiết bị tái tạo năng lượng