Gestra

Gestra (Đức) là hãng sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực van và các hệ thống điều khiển kiểm soát chất lỏng

Valves

 • Stream traps (bẫy hơi)
 • Check valves (van kiểm tra)
 • Control valves (van điều khiển)
 • Safety valves (van an toàn)
 • Dirt traps (bẫy bụi)
 • Stop valves (van dừng khẩn)
 • Strainers
  • GESTRA strainers GSF and SZ
 • Industrial electronics (các hệ thống điện tử công nghiệp)
  • SPECTOR family
  • Steam Boiler equipment (thiết bị lò hơi)
  • Monitoring condensate (giám sát ngưng tụ)