Nikkiso

Nikkiso chuyên cung cấp các thiết bị bơm dùng trong công nghiệp với chất lượng tốt nhất và giá cả cạnh tranh nhất:

Hãng chuyên các thiết bị bơm dùng trong công nghiệp

  • MONOFLEX pump
  • Magnetic drive pump
  • ADONY metering pump
  • Solenoid pump NF series
  • Diaphragm pump BX series
  • Bellows pump