Pedrollo

Pedrollo SpA , được thành lập vào năm 1974, được công nhận trên toàn cầu như là một chuẩn mực trong ngành công nghiệp máy bơm nước.

Đổi mới, chất lượng, dịch vụ, chuyên nghiệp, toàn cầu hóa mô hình kinh doanh.

Product :

Periferiche

Centrifughe

Multigiranti

Multistadio Verticali

Autoadescanti

Centrifughe normalizzate

Easypump - EP

Hydrofresh