Allweiler GmbH

ALLWEILER là nhãn hiệu phân phối và cung cấp nhiều loại bơm phù hợp ứng dụng trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Vì Vậy, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian nhanh nhất của giai đoạn tìm kiếm, cài đặt, bảo trì và dịch vụ.

Hơn nữa, mạng lưới dịch vụ toàn cầu của ALLWEILER tạo điều kiện bảo trì và dịch vụ nhanh chóng và đáng tin cậy, bao gồm cả việc vận chuyển nhanh các bộ phận thay thế.

Hãng chuyên các loại bơm sau:

  • Screw pumps (máy bơm trục vít)
  • Centrifugal pumps (bơm li tâm)
  • Propeller pumps (bơm cánh quạt)
  • Progressing cavity pumps (máy bơm khoang)
  • Peristaltic pumps (bơm nhu động)
  • Macerators

Danh mục sản phẩm: Mã hàng